De tar inte bara träden

Skogsskövlarna, med regeringens goda minne, tar inte bara träden och skogen. Den klena tröst vi känt “Marken kan de i alla fall inte ta” stämmer såklart inte.
När floran och faunan är förintad av en “föryngringsyta” så ger de sig på själva marken. Stenar, berg och jord som formats under tusentals år massakreras.
De kallar det markberedning.

Den utförs av spolingar i monstermaskiner.

Bilderna gör inte förödelsen rättvisa.

Bilderna är klickbara, upptäckte jag just.

Comments 2

  1. Boije wrote:

    Vansinne!

    Posted 30 Jul 2012 at 20:32
  2. ylva wrote:

    Ja det är vansinne, men etablerat och sanktionerat vansinne.

    Posted 30 Jul 2012 at 21:42

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *