Hyggeselefanten i rummet

Det är konstigt hur alla kan tala om den stora skogsbranden utan att nämna det självklara.
Vad tror ni att det är för marker som börjar brinna?

Den som har vandrat över ett gigantiskt snustorrt kalhygge utsatt för brännande sol och täckt av lager med torra grenar och i en sval fuktig och blandad gammelskog behöver inte tveka.
Dagens skogsbruk innebär hektar efter hektar av det förra och nästan inget av det senare.

DSCF1800

Comments 1

  1. Erik Andersson wrote:

    Nu är du nog ute och cyklar ordentligt! Förr i tiden när det brann så var åskväder och mänskliga eldar, t ex svedjeeldar och lägereldar som tände skogen. Och det var delvis innan de stora hyggena gjordes på 1700-talet och framåt. Det kunde brinna i flera veckor innan elden kom mot vattendrag som släckte eller att kraftiga regn gjorde detsamma.

    Posted 12 Sep 2014 at 12:13

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *