Smutsigtmjöl

July 15, 2011

Vad sysslar naturvårdsverket med?

Filed under: Jägarmaffian,Rovdjur — ylva @ 22:48

I Värmland har man av outgrundlig anledning tillåtits att jaga björn under flera år. Detta trots att kriterierna har varit att det ska ha funnits en fast stam i de län där man tillåts jaga björn, d.v.s. att det förekommit föryngringar flera år i rad. I Värmland har man inte ens lyckats hitta någon enda björnhona, och knappt några hannar heller. Ändå har man fått “tilldelning”. En slags undanflyktsförklaring som jag fått tidigare har varit att Värmland “råkat” få licensjakt något år och sedan har det bara rullat på.
Nu har vi en ny rovdjursförvaltning och det kunde i alla fall fört det goda med sig att dessa dumheter upphört. De län som har fasta stammar av björn får själva besluta om licensjakten. För Värmlands del har beslutet legat hos Naturvårdsverket. Nu har de tagit sitt beslut, licensjakt på två björnar! Varför? Som beslutet är felaktigt är motiveringarna osanna och varierande. På svt säger man “Naturvårdsverket bedömer att en viss jakt är nödvändig, dels för att kontrollera stammens tillväxt, dels för att kunna begränsa de skador som björnar orsakar.” Ja, herregud, det gäller att kontrollera tillväxten – tänk bara vad hanbjörnarna kan yngla av sig!
Enligt Värmlands folkblad motiverar man sig så här “– Det finns önskemål om att jaga björn som naturresurs och vi bedömer att det finns utrymme att ta bort så här många, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.” Och “– Beslutet grundar sig på erfarenheter från tidigare år. Vi har inte fått någon rapport om att det sker en föryngring i det här området, säger Per Risberg.
Vilka tidigare år? Det är ren lögn ! Nej nyckelorden här är ” Det finns önskemål om att jaga björn”. Naturvårdsverket befolkas av en massa förbannade ynkryggar.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress