En av jägareförbundets många lögner

I förra veckan publicerades en grovt felaktig och missledande artikel i Arbetarbladet som berättade att fastän viltolyckorna i landet ökade kraftigt förra året så minskade de i Gävleborgs län. Sanningen är att viltolyckorna i länet i stället har ökat, både totalt och vad gäller älg (från 144 till 167 st.) och rådjur (från 751 till 829 st.). Man kan gå in på  Nationella Viltolycksrådet och kolla på statistik, både på län, år och olika viltarter.

I Arbetarbladet upplystes allmänheten om att:  ” Vi har en sjunkande älgstam i hela länet på grund av ett högre rovdjurstryck”  “rådjuren, likt älgen, blir färre i våra skogar. Hela stammen drar söderut och blir utglesad i länet”. Mannen som i artikeln fick berätta dessa “sanningar” heter Bertil Bäckström och presenterades som “lokal representant för Viltolycksrådet”. Det stämmer måhända men han är framför allt Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulent och hätsk rovdjursmotståndare, vilket inte omtalades i tidningen.

Hur går det då till när sådana här lögner produceras? I det här fallet är det tre parter inblandade. Nationella Viltolycksrådet, journalisten som skrev och Jägareförbundet.

Viltolycksrådet skickade ut ett pressmeddelande om att viltolyckorna ökat kraftigt. Detta innehöll en del felaktigheter, t.ex. skrev man att älgolyckorna ökat i alla län utom fem stycken, varav Gävleborg var ett. Detta var alltså osant, istället har de där ökat med 16 %. Även när det gällde den kraftiga ökningen av rådjursolyckor i landet nämndes några undantag dock inte Gävleborg.

Journalisten får pressmeddelandet och  tycker sig hitta en lokal vinkling i att Gävleborg skulle avvika från statistiken. Något att skriva om alltså, han kontaktar Bäckström för ett uttalande. I artikeln skrivs inte uttryckligen att rådjursolyckorna minskat men man får onekligen det intrycket ändå. “Totalt anmäldes 1 026 viltolyckor i Gävleborg förra året, där rådjuren dominerar med 829 anmälningar. Men rådjuren, likt älgen, blir färre i våra skogar”

Jägareförbundets Bertil Bäckström tar tillfället i akt när han får frågan och vräker ur sig den vanliga tiraden av osanningar som syftar till att vilseleda folk och politiker så de till slut tror på att rovdjuren “utarmar naturen”. Att det just i det här fallet möjligen kan slå lite åt andra hållet (det hade ju varit väldigt positivt om verkligen viltolyckorna hade minskat) spelar egentligen ingen roll, det viktiga för Jägareförbundet är att befästa en lögn.

Så vem bär det största ansvaret här, det slarviga Viltolycksrådet, den slappa journalisten eller den lögnaktiga jägarförbundaren? Tja, den sistnämnde anser jag, om man inte är lite konspiratoriskt lagd och tar med i beräkningen vilka som sitter i rådet, bl.a. Jägareförbundet, riksjägarna och LRF. Då kan man ju t.o.m. tro att felen i pressmeddelandet var avsiktliga. Men det viktigaste, utgå inte från att det som står i tidningen är sant.

By ylva

Vi har alla, på gott och ont, lite smutsigt mjöl i våra påsar och jag vill behålla det så, annars blir samhället olidligt att leva i. Nej ni får inte namn, ålder kön, yrke etc. Varför läsa med förutfattade meningar? Det märks nog så småningom vad jag är för en typ. Det är lättast att formulera sig negativt så här är lite av vad jag avskyr och kommer skriva om: Kontrollsamhället, Politiker, Jägareförbundet & andra rovdjurshatare, Gruppåsikter, Statsfeminism, Skogsskövling, Moralpanik, Människofientlig verksamhet av diverse slag.

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *